HANDELSBETINGELSER


BESTILLING
Minimumsbestilling er 6 kolli. Alle handler foregår på dansk og efter gældende dansk lovgivning.

PRISER
Priser fremgår på www.b2b.matrcopenhagen.dk. Alle priser ex. moms og uden pant. Matr Copenhagen ApS har til enhver tid ret til at ændre gældende priser, med 3 måneders varsel. Pant A tillægges alle flasker.

BETALING
Betaling finder sted i overensstemmelse med faktura. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage. Hvis en korrekt udstedt faktura ikke betales rettidigt, opkræves en rente på 8 % p.a. af det udestående beløb fra forfald og til betaling, samt tilføjes rykkergebyr på 100,00 DKK. Kreditvurdering af køber kan forekomme inden indgåelse af køb kan accepteres.

LEVERING
Levering koster 250,00 DKK ex. moms. Fragtfri levering ved køb af mindst 10 kolli. Levering sker normalt 2 hverdage efter bestillingen er lagt. Levering kun til Danmark, dog undtaget ikke-brofaste øer. Der leveres ikke lørdag og søndag. Levering er som udgangspunkt til 'kantsten'. Restordrer efterleveres ikke. Efterlevering af restordrer mod betaling, kan aftales skriftligt med Matr Copenhagen ApS. Levering sker normalt i tidsrummet kl. 8-17, hvor køber eller købers repræsentant skal være til stede i tidsrummet, for at modtage leveringen. Ved forgæves levering, pålægges et genudbringelsesgebyr på 500,00 DKK ex. moms. Der tages forbehold for forsinkelser, samt force majeure. Matr Copenhagen ApS bevarer ejendomsretten til leverede varer, indtil fuld betaling har fundet sted.

HOLDBARHED
Vi garanterer en holdbarhed på mindst 120 dage ved levering, med mindre andet er angivet ved bestilling.

PANT
Matr Copenhagen ApS tager ikke emballage retur. Ansvar for returtagning samt efterfølgende kreditering af pant varetages af Dansk Retursystem A/S. Matr Copenhagen ApS er uden ansvar for forhold mellem kunden og Dansk Retursystem A/S.

FORTRYDELSESRET
Der er ingen fortrydelsesret ved erhvervskøb.

REKLAMATION
Ved væsentlige fejl og mangler i forbindelse med leveringen, skal Matr Copenhagen ApS informeres skriftligt, senest 5 hverdage efter modtagelse. Vi modtager kun returvarer, hvis dette er aftalt på forhånd.

PERSONDATAPOLITIK
For at du kan indgå aftale med Matr Copenhagen ApS, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, cvr-nr. og e-mailadresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Matr Copenhagen ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Den dataansvarlige hos Matr CopenhagenApS er Claus Weiland, Direktør. Vi videregiver kundens navn, adresse, telefonnummer og cvr-nr. til Lagerkompagniet ApS og Dachser A/S for kommunikation omkring levering, samt til Dinero Regnskab ApS for fakturering. Som registreret hos Matr Copenhagen ApS, har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Vores privatlivspolitik kan findes på www.b2b.matrcopenhagen.dk.

FORTROLIGHED
Alle informationer, herunder særligt priser og produktinformationer, som udveksles parterne imellem er fortrolige og må ikke videregives til tredjeparter uden forudgående skriftligt samtykke.

ANSVAR
Matr Copenhagen ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader.

LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist som ikke kan forliges i mindelighed, afgøres efter dansk ret, ved de danske domstole.

GYLDIGHED
Matr Copenhagen ApS har til enhver tid ret, til at ændre gældende handelsbetingelser, uden forudgående varsel.